Onsdagsklubben

 

Onsdagsklubben er ein klubb for barn mellom 4 år 7. klasse. Klubben er annankvar onsdag klokka 17.15 – 18.30 på bedehuset Betel.

Me startar med 15 minutt fellessamling for dei som er frå 4 år til 4. klasse, her syng me og har ein andakt i lag. Etterpå deler me desse borna i to grupper, 4-5års-gruppa og 1.-4. klasse-gruppa. Her har me ulike aktiviteter: leik, spel og ulike hobbyaktiviteter. Dei eldste borna (5.-7. klasse) har si eiga gruppe med eigen andakt, dei har og mange ulike aktivititar etterpå. Når klokka er ca. 18.15 samlar me alle borna på onsdagsklubben til ei felles avslutning der me har ein avslutningsaktivitet. Alle borna som har lyst får med seg barnebladet Barnas på veg ut.

Det året du fyller 4 år, kan du komme på onsdagklubben når vi startar om hausten. Det vil seie at dei som fyller 4 år i februar, og dei som fyller 4 år i desember, kan alle starte opp i september!

 

Desse er med i onsdagsklubben:

  • Leiar: Gunnstein Vassbø
  • Randi L. Kilane, Anne Berit M. Solvang, Nina Nøstbakken, Ine Christina Natland, Kjellaug Marie Vassbø og Ole Jørgen Nøstbakken

 

Kontakt onsdagsklubben