Konfirmasjon i Erfjord

Ein kan få leigt desse forsamlingshus til konfirmasjonen i Erfjord. Meld interesse direkte til kontakten ved forsamlingshus innan 31. oktober. Det vil bli foretatt ei fellestrekning i løpet av november.

Erfjord Grendahus

Plass til ca 120 personar, kontakt Erfjord Grendalag

Betel Bedehus

Plass til ca 100 personar, kontakt Betel

Erfjord Grendasenter

Plass til ca 30 personar, med moglegheit til fleire dersom ein flyttar vekk sofaen, kontakt Suldal kommune (dei som arbeider ved ein kvar tid)

Erfjord Skule

Gymsal og grendakjøkkenet med dekketøy til ca 150 personar, kontakt Erfjord skule

 

Arrangement