Jelsa & Erfjord Skyttarlag

Erfjord skyttarlag og Jelsa skyttarlag vedtok å slå seg saman til eitt skyttarlag i 2008. Laget har felles skytebane på Jelsa. Det vert arbeidd med å utvida skyteanlegget med eit tilbygg som i hovudsak skal vera ein møteplass for skyttarane medan del ventar på å få skyte. Samanslåinga har vore positiv for aktiviteten i laget.

Bruk gjerne skjemaet til høyre for å ta kontakt med skyttarlaget.

 

 

Styret

  • Leiar: Torbjørn Guggedal (40406312)
  • Sekretær: Lars Nessa (41315680)
  • Kasserar: Bjarte Steindal (92252291)
  • Medlemar: Jarle Våge (97149087), Arild Våge (91826403) , Leiv Jostein Haugsland (91642654)

Kontakt Jelsa & Erfjord skyttarlaget