Erfjrod Bygdekvinnelaget er klar for neste halvår og deler halvårsplanen her.

haustplan erfjord bygdekvinnelag