Erfjord Grendeutval har ein pott med pengar frå kommunen som dei kan dele ut til lag/
organisasjonar i bygda. Pengane skal i fyrste rekke komme ungdom og rusfrie tiltak til gode
men alle kan søke. Skriv litt om kva de ønskjer bruke pengane til i søknaden.

Me oppfordrar flest mogleg til og sende inn ei søknad, søknadsfrist er 1. november.

Mvh
Erfjord Grendeutval