Suldal Røde Kors organiserar gratis førstehjelpkurs 25.8 i Erfjord. Meldt deg på SMS innan 22.8. Meir info på Facebook.