Erfjord Grendutvalet oppfordrar lag og organisasjonar i Erfjord til å søke om lokale kulturmidlar 2019 til arrangement eller rusfri tiltak for barn og ungdommar. Arrangement skal være ope for alle og omfatte heile grenda.

Det fins ingen avgrensingar kva ein kan søke til og kven som helst kan søke. Eksempel av arrangement  er t.d. elles jonsokfeiring, grillfest for bygda, aktivitetsdag, idrettsturnering for grenda osv.

Send søknaden til Erfjord Grendeutvalet og hugs å melde namn på søkjaren og kontonummer evt. tilskot skal førast over til. Frist for søknaden er 1. oktober 2019.