Erfjord bygdekvinnelag har gitt kr 8.000 til ny hjartestartar på Erøy, og oppmodar andre lag i bygda til å støtta tiltaket