Songkveld på Håland i Erfjord
tysdag 3. mai  kl 19.00
Ein hyggeleg kveld med  allsong.
Distriktsmusiker Veerle Omer Tieghem
akkompagnerer med trekkspel
Servering av kaffi og kake
Inngong: kr 100,-
Velkommen!
Arr. Ryfylkemuseet
i samarbeid med bygdekvinnelaget i Erfjord