støtteErfjord Skulekorps har fått kr. 15.000 i prosjektstøtte av Sparebankstiftelsen Sauda for anskaffelse av nye instrumenter.

Med denne gaven ble det kjøpt et nytt slagverk for korpset.

Sparebankstiftelsen Sauda gjennomfører gavetildeling en gang i året. Ved gaveutdelingen tar Sparebankstiftelsen Sauda hensyn til det distriktet som har bygget opp verdiene. Tildelinger blir gjort i kommunene Sauda og Suldal. Mer info på nettsiden til Sparebankstiftelsen Sauda.