Onsdagsklubben

 

Onsdagsklubben er ein klubb for barn mellom 4 og 12 år. Klubben er annankvar onsdag klokka 17.15 – 18.30 på bedehuset Betel.

Vi startar med 15 minutt fellessamling med andakt, songar og bønn. Etterpå deler vi oss i fire grupper. Dei som endå ikkje hart starta på skulen er med i ei eiga 4-5-års gruppe. Dei som går i 1.-7. klasse kan velje mellom song- og dramagruppa, hobbygruppa og aktivitetsgruppa. Du vel gruppe for eit halvt år om gongen.

Det året du fyller 4 år, kan du komme på onsdagklubben når vi startar om hausten. Det vil seie at dei som fyller 4 år i februar, og dei som fyller 4 år i desember, kan alle starte opp i september!

 

Styret

  • Leiar: Gunnstein Vassbø
  • Sekretær:
  • Kasserar:
  • Medlemar: Brit Ane Haugsland,  Irene Natland, Tone Obrestad,  Randi Kilane, Peder Solvang, Nina og Ole Jørgen Nøstbakken

 

Kontakt onsdagsklubben