SØNDAGS-SAMLING – 

Aktivitetsdag i Kilavågen,  24. september kl. 12.00 for små og store
 Inngongspengar:  200 kr pr vaksen. Kaffi og kake inkludert i prisen. Barn går gratis

Pengane går til eit prosjekt blant fattige i Kairo, Egypt

  • Kort appell
  • Sal av pølser m /brød
  • Ulike leikar/konkurransar
  • Tippeløype
  • Informasjon om prosjektet 

 (Det blir førehandsomtale i  Suldalsposten med meir informasjon om opplegg og prosjekt)                                                                    Arr. «Misjonsgruppe Erfjord»