Frisko 4H vil invitere alle gamle og nye Suldøler og alle som har lyst å oppleve sjøen i Erfjord til ein open bygdedag, søndag 20.8 kl 13-16 ved Habn badestrand i Erfjord. Arrangement er gratis og tilgjengeleg for alle. Me vonar at det er mange som har lyst å kome!